This video requires the free Flash plugin.

This video requires the free Flash plugin.

DOTKNIJ RÓŻNORODNOŚCI – stań się niepełnosprawny na jeden dzień …czyli przyszli lekarze na wózkach inwalidzkich powrót »20-04-2012

altMiędzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland przy wsparciu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, największej w Polsce organizacji od 25 lat zajmującej się osobami niepełnosprawnymi ruchowo, w dniach 22 i 25-26 kwietnia w Warszawie organizuje połączoną z happeningiem akcję „Dotknijmy Różnorodności”.

Problem: Studenci kierunków medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym posiadają niewystarczającą wiedzę o trudnościach, jakich doświadczają osoby niepełnosprawne w życiu codziennym i kontaktach ze służbą zdrowia.
Metoda działania: Akcja „Dotknijmy różnorodności” - odbędzie się w dniach 22,25 oraz 26 kwietnia 2012


22.04. w niedzielę około godz. 9.30 będzie miał miejsce happening dla studentów „Stań się niepełnosprawny na jeden dzień”. Około 20 studentów, podzielonych na siedem drużyn będzie miało za zadanie dotrzeć do charakterystycznych punktów Warszawy. Trasa przebiega następująco: Centrum Dydaktyczne WUM; kolumna Zygmunta; Poczta na Rynku Starego Miasta;  restauracja SUBWAY; Barbakan;  Stacja Metra Centrum;  Pola Mokotowskie,  gdzie około godziny 14.00 odbędzie się piknik dla uczestników.

Gra miejska będzie poprzedzona warsztatami dla uczestników;  szkolenie z techniki jazdy na wózku przeprowadzi Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (zobacz film „Schody” z instruktorem aktywnej rehabilitacji Pawłem Kamińskim - kliknij).
Niektóre etapy gry będą wymagały również podstaw języka migowego lub będą musiały być pokonane z zawiązanymi oczami.

25.04 odbędą się warsztaty prowadzone przez fizjoterapeutę. Studenci poznają podstawowe metody opieki nad osobą niepełnosprawną oraz trudności napotykane podczas badania lekarskiego.
26.04. odbędzie się seminarium z psychologiem na temat „Seksualność osób niepełnosprawnych” poprowadzone przez dr. Alicję Długołęcką z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i  mgr. Tomasza Krasuskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Akcja jest efektem analizy wyników ankiety ankiety przeprowadzonej wśród 100 studentów kierunków: lekarski, pielęgniarstwo oraz zdrowie publiczne wynika, że 66% badanych ocenia swój stan wiedzy na temat trudności w życiu niepełnosprawnych jako „średni” lub „gorszy”, a tylko 1% jako „bardzo dobry”.
Brak odpowiedniego przygotowania studentów powoduje, że problemy osób niepełnosprawnych często są trudne do zrozumienia dla pracowników służby zdrowia.
Brakuje również praktycznych umiejętności badania i opieki nad osobą niepełnosprawną.
Jednocześnie 81% ankietowanych studentów wyraża chęć poszerzenia swojej wiedzy na ten temat, a 90% uważa że wiedza ta będzie przydatna w  ich przyszłym życiu zawodowym.
Celem akcji jest uwrażliwienie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne w życiu codziennym i w kontaktach z lekarzem, przygotowanie studentów do przyszłej pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych w kontaktach ze służbą zdrowia.