This video requires the free Flash plugin.

This video requires the free Flash plugin.

bez Fundacji Aktywnej Rehabilitacjipowrót »01-01-1970

Na poniższych komiksach przedstawiliśmy podstawowe elementy drogi, jaką przechodzi osoba niepełnosprawna. Aby przeczytać komentarz wystarczy kliknąć w obrazek lub zatrzymać na nim kursor.

 • Wypadek

  Wypadek


  Trudno go komentować, zawsze jest szokiem , zawsze wywraca życie do góry nogami. Niesie ze sobą ogromne konsekwencje i dla osoby, która doznała urazu i dla jej rodziny.
 • Pobyt w szpitalu

  Pobyt w szpitalu


  Średnia pobytu w szpitalu po wypadku to około 2-miesiące.
 • Rehabilitacja medycza

  Rehabilitacja medycza


  W szpitalu ma miejsce rehabilitacja medycza. Ma na celu jak największe usprawnienie wybranych partii ciała. Z różnych względów jest selektywna; nie koncentruje się też na umiejętnościach samoobsługi.
 • Powrót do domu

  Powrót do domu


  To bardzo trudny moment. Potrzeby osoby po urazie zmieniają życie rodziny. Brak umiejętności samoobsługi oraz bariery natury psychicznej są trudną próbą dla osoby niepełnosprawnej i jej bliskich. Zmienia się organizacja życia rodziny, zmienia się także środowisko osoby niepełnosprawnej.
 • Wózek ortopedyczny

  Wózek ortopedyczny


  Już w szpitalu ma zwykle proponowane są różnego rodzaju wózki. Warto wiedzieć, że nie każdy z nich pozwala na swobodę i niezależność – taką jak wózek aktywny. Wózki ortopedyczne są ciężkie, aktywna jazda na nich jest w zasadzie niemożliwa. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje zakup wózka ale odbywa się to raz na cztery lata. Czyli – jeśli ktoś zakupił wózek ortopedyczny – wózek aktywny będzie musiał kupić z własnych środków
 • Zwolnienie

  Zwolnienie


  Maksymalny okres zwolnienia to 182 dni. Dla potrzeb naszych wyliczeń jako podstawę przyjęliśmy średnie wynagrodzenie z 2011r. – 3399,52. Przy tej pensji osoba niepełnosprawna otrzymuje około 16.000 zł.
 • Renta ZUS

  Renta ZUS


  Po zakończeniu okresu zwolnienia osoba niepełnosprawna przechodzi na rentę z tytułu niezdolności do pracy (choć, z doświadczeń FAR wynika, że większość osób trafiających do Fundacji po przejściu aktywnej rehabilitacji jest w stanie pracować, problemem może być bariera psychiczna lub brak ofert pracy). Renta z tytułu niezdolności do pracy to 9590 zł rocznie. W przypadku osób niezatrudnionych środki do utrzymania pochodzą z renty socjalnej, której wysokość rocznie kształtuje się na poziomie 8055 zł.
 • Pogorszenie statusu materialnego rodziny

  Pogorszenie statusu materialnego rodziny


  Osoba niesamodzielna, nieumiejąca wykonać nawet prostych czynności staje się w dużym stopniu uzależniona od opiekuna – zazwyczaj od jednego z członków rodziny, który ogranicza, zmienia lub rezygnuje z pracy ze względu na nowe obowiązki. Status materialny rodziny pogarsza się
 • Koszty

  Koszty


  Roczna renta dla osoby niepełnosprawnej to koszt wielkości: 9.590 zł - renta z tytułu niezdolności do pracy lub: 8055 – renta socjalna. W okresie 10 lat kwoty te wyglądają następująco: 95.900 i 80.550.