This video requires the free Flash plugin.

This video requires the free Flash plugin.

Ekonomiapowrót »26-04-2012

Czy lepiej jest jeśli ktoś pracuje i sam utrzymuje siebie czy też jest utrzymywany z podatków a ktoś z rodziny rezygnuje z pracy, aby się nim opiekować? Odpowiedź jest oczywista?  Jednak nie. Wiele osób po wypadkach nie przechodzi aktywnej rehabilitacji i pozostaje beneficjentem systemu opieki. O godności i aspekcie ludzkim pisaliśmy powyżej. W tej części chcemy pokazać, że aktywna rehabilitacja opłaca się. Po prostu.