This video requires the free Flash plugin.

This video requires the free Flash plugin.

JAK POKONAĆ SCHODY NA WÓZKU? powrót »26-06-2012

FUNDACJIA AKTYWNEJ REHABILITACJI realizuje kolejne filmy instruktażowe.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, największa w Polsce organizacja prowadząca kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach inwalidzkich, 26 czerwca  br. zrealizowała zdjęcia do kolejnej serii filmów instruktażowych dotyczących samoobsługi osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Podstawą kompleksowego programu realizowanego przez Fundację są obozy szkoleniowe. Prowadzą je instruktorzy na wózkach, którzy na własnym przykładzie pokazują, że powrót do aktywnego życia jest możliwy. Niepełnoprawni  instruktorzy Fundacji stanowią doskonały wzorzec osobowe dla swoich podopiecznych. Pomagają im w odzyskaniu siły i wiary we własne możliwości.
Osoba, która pomimo niepełnosprawności potrafi samodzielnie wykonywać większość czynności życia codziennego, może powrócić do pracy, spełniać swa rolę w rodzinie, podjąć lub kontynuować naukę.
Ważną rolę w drodze do samodzielności pełnią zajęcia sportowe:  pływanie, tenis stołowy, łucznictwo a także trening kondycyjno-siłowy oraz trening technik jazdy na wózku.

Tematyka tej serii filmów obejmuje między innymi: pokonywanie przeszkód na drodze, balans, wjazd i zjazd z pochylni oraz zjazd po schodach.

We wszystkich filmach występują niepełnosprawni instruktorzy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
Filmy będą dystrybuowane przez Fundację podczas zajęć oraz na stronie www.far.org.pl

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Za produkcję filmów odpowiada Agencja Marketingu Społecznego TELESCOPE i studio produkcyjne MOJO FILMS.